Personal English Coach

Naast haar werkzaamheden als singer-songwriter helpt Anja Wessels als Personal English Coach ook andere artiesten en songwriters. Zij combineert daarbij een ervaring van 25 jaar als muzikant en zangeres met haar 17 jaar ervaring als docente Engels in het voortgezet onderwijs.

Pronunciation/vocal coach:
Als Nederlandse artiest van Engelstalig repertoire valt het vaak niet mee het Engels accentloos te laten klinken. Zeker als je als artiest ook gericht bent op de buitenlandse markt, is het belangrijk de correcte uitspraak van het Engels zo dicht mogelijk te benaderen.
Omdat Anja zich vanuit haar ervaring als vocalist en haar opleiding tot docent Engels heeft verdiept in de typische problemen die een ‘Dutch speaker of English’ tegenkomt, kan zij de problemen van de artiest met de uitspraak van het Engels snel in kaart brengen en vervolgens helpen deze te verbeteren. Daarbij begeleidt zij de artiest desgewenst ook tijdens studio-opnamen.

Lyrics editor:
Veel Nederlandse singer-songwriters schrijven hun songs in het Engels. Vaak blijkt in de praktijk echter de kennis van het Engels zoals vergaard in het voortgezet onderwijs, niet toereikend om gedachten, gevoelens en ideeën, kortom alles wat een songwriter wil overbrengen in zijn lyrics, adequaat te verwoorden in een andere taal.
Naast stylistische fouten, i.e. fouten in de categorie ‘zo zou een Engelsman of Amerikaan dat nooit zeggen’, worden ook grammaticale fouten en spelfouten nog regelmatig gemaakt. Dit leidt er soms zelfs toe dat de songwriter iets totaal anders zegt dan hij bedoelde te zeggen, hetgeen je als songwriter natuurlijk te allen tijde wil voorkomen.
Anja biedt singer-songwriters hulp d.m.v. een review van hun lyrics, waarbij wordt aangegeven o.b.v. het bovenstaande, waar en hoe verbeteringen aangebracht kunnen worden. Omdat zij zelf veel ervaring heeft met het schrijven van Engelse songteksten, kan zij je ook helpen je ‘lyric-writing-skills’ in het algemeen te verbeteren.