o n e
Anjaalbumcover

Een klein woord, drie letters slechts, maar met vele betekenissen, zowel positief als negatief. Een woord van toepassing op vele situaties. Kortom, een woord dat veel omvat.

Zo keerde dit woord voor mijn gevoel steeds terug bij de totstandkoming van dit album, niet in de laatste plaats, omdat het mijn eerste solo-album is, waarmee meteen twee van de basisbetekenissen van het woord worden gevangen; één, als aanduiding van het eerste item in een reeks, en één, zijnde de tegenhanger van meer dan één.

Een tweede betekenis van het woord is eenheid. Het album bestaat uit tien uiteenlopende tracks. De onderlinge verschillen, zowel muzikaal als tekstueel, laten zich gemakkelijk duiden. Toch is de eenheid onmiskenbaar. Deze verraadt zich niet alleen in de authentieke sound en instrumenten waar zeer bewust voor is gekozen, maar ook omdat er gewerkt is met een vaste groep muzikanten, welke aan de basis staan van iedere track.

Ook in de samenwerking met producer en bassist, Emanuel Platino, heb ik eenheid ervaren. Eenheid in visie en eenheid in de muzikale invulling van die visie. Hij is uitstekend in staat gebleken mijn songs te interpreteren en vervolgens te vertalen in zijn productie. Gedurende het hele proces van pre-productie, opnemen, editten en afmixen zijn we één geweest. Een prachtige, muzikale ontmoeting.

Dan, tot slot, is er het universele thema van de mens als op zichzelf staand individu tegenover dat van de mens als deel uitmakend van een groter geheel. Waar veranderen zelfbeschikking en autonomie in egoïsme en egocentrisme? Wanneer schiet dienstbaarheid door en wordt het nutteloze zelfopoffering? Is de mens slechts één onder velen of zijn we allen één? In elke song wordt het spanningsveld tussen deze twee onderzocht met steeds een andere uitkomst.

Het is aan de luisteraar te beoordelen welke.